beleid-regelsVolksgezondheid of Justitie

De hard- en softdrugmarkt zijn gescheiden omwille van de volksgezondheid. De coffeeshops in Nederland opereren vanuit dit perspectief. Regelgeving en handhaving van het gedoogbeleid vinden hun oorsprong echter in het strafrecht. Dit vraagt om een goede afstemming binnen de verschillende ministeries, waarbij de basis -scheiding van markten omwille van de volksgezondheid- niet uit het oog mag worden verloren.

In 1995 hebben de toenmalige ministers van Justitie (Sorgdrager) en Volksgezondheid (Borst) de zogenaamde Paarse Drugsnota ('Het Nederlandse drugbeleid: continuïteit en verandering') ontwikkeld. Grote stappen maakten ze echter niet, omdat ze zich ook aan de internationale verdragen wilden houden. In plaats van verdere decriminalisering en regulering van de achterdeur, kozen de bewindslieden voor repressie en meer en strengere regels aan de voordeur. In 2011 presenteerde de minister van Justitie, Ivo Opstelten, een aantal verstrekkende maatregelen om eventuele hinderlijke situaties te voorkomen. Deze maatregelen -de wietpas (een ingezeten criterium en besloten club), een beperking van het thc-gehalte en een minimale afstand tot scholen- staan echter haaks op het decriminaliseren van cannabis en zetten het succesvolle gedoogbeleid in Nederland op de helling.

De branche zet in op beleid dat wel een positieve bijdrage levert aan het voorbeeldbeleid van Nederland, namelijk op regulering van cannabisteelt, -transport en -inkoop (de 'achterdeur').

volksgezondheid