Privacyverklaring

Privacyverklaring

Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40006078. Het PCN  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het PCN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerken van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Platform Cannabisondernemingen Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Beheer gegevens
 • Financieel beheer
 • Het versturen van Nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Whatt’s App
 • Website
 • Foto-albums
 • informeren
 • Contributieheffing

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoon;
 • KvK;

Beveiliging van uw gegevens

Het PCN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Het PCN  treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Het PCN  verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of PCN  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 2 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. Je kunt op de volgende manieren contact met ons maken:

Telefonisch: 040 211 44 60
E-mail: Via het contactformulier op onze website
Post: Platform Cannabisondernemingen Nederland
Postbus 583, 5600 AN Eindhoven

Als geregistreerd lid inzien, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Op de pagina “Uw Gegevens” vindt je de mogelijkheid om deze handelingen zelf te doen.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren ervan en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het privacybeleid. Door dit te accepteren OF door deze pagina te scrollen OF door te gaan met browsen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.