behartigen-van-belangenBehartigen van de belangen

Als belangenbehartiger van de cannabisondernemingen in Nederland speelt het PCN een actieve rol in de informatievoorziening en discussies over cannabisgebruik, -verkoop en -teelt. Het PCN volgt de (politieke) ontwikkelingen op de voet en initieert op professionele wijze passende activiteiten. Deze activiteiten variëren van overleg met een lid van de Tweede Kamer tot het organiseren van een symposium of het (laten) uitvoeren van een onderzoek. Ook schrijft het PCN regelmatig een notitie of reactie over de ontwikkelingen.

Aangesloten cannabisondernemingen hebben uiteraard steeds toegang tot deze informatie. De vereniging organiseert voor hen ook themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Daarnaast stimuleert het PCN haar leden om professioneel en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen; het PCN motiveert haar leden om bijvoorbeeld een cursus te volgen. Iedereen die belang heeft bij goede informatie kan terecht op deze website. Het PCN wil met deze website bijdragen aan een goede informatievoorziening. ...

[Lees meer]

Op de agenda voor onze leden


Bestuursvergaderingen 13:30-16:00 uur: De eerstvolgende (Zoom) bestuursvergadering is op maandag 15 februari 2021. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. U dient zich dan wel van te voren aan te melden via het mailadres van het secretariaat.

Vooraankondiging ALV, woensdag 21 april 2021. Uw inbreng op deze middag is van groot belang! Noteer deze datum alvast in uw agenda.

P[C]N Meet, Greet & Info: Ontmoet (nieuwe) collega's! Wissel ervaringen uit! Geniet samen van een hapje en een drankje! Laat u informeren over ontwikkelingen die voor u van belang zijn! ...

Activiteiten waar we trots op zijn

Symposium 'de 8terdeur' Branchevertegenwoordiger op de Highlife Hennepbeurs 'Het Cannabisei van Columbus' 'Wolken uit de Coffeeshop' Reactie op de Cannabisbrief van het Kabinet Balkenende 2PCN vergadering in perscentrum Nieuwspoort