behartigen-van-belangenBehartigen van de belangen

Als belangenbehartiger van de cannabisondernemingen in Nederland speelt het PCN een actieve rol in de informatievoorziening en discussies over cannabisgebruik, -verkoop en -teelt. Het PCN volgt de (politieke) ontwikkelingen op de voet en initieert op professionele wijze passende activiteiten. Deze activiteiten variëren van overleg met een lid van de Tweede Kamer tot het organiseren van een symposium of het (laten) uitvoeren van een onderzoek. Ook schrijft het PCN regelmatig een notitie of reactie over de ontwikkelingen.

Aangesloten cannabisondernemingen hebben uiteraard steeds toegang tot deze informatie. De vereniging organiseert voor hen ook themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Daarnaast stimuleert het PCN haar leden om professioneel en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen; het PCN motiveert haar leden om bijvoorbeeld een cursus te volgen. Iedereen die belang heeft bij goede informatie kan terecht op deze website. Het PCN wil met deze website bijdragen aan een goede informatievoorziening.