Bureau voor Medicinale Cannabis

Cannabis met een medicinale toepassing noemen we medicinale cannabis. Naar schatting gebruiken tien- tot vijftienduizend mensen in Nederland cannabis als medicijn. Zij kopen hun cannabis bij een coffeeshop of apotheek. Sinds 2003 mogen apotheken in Nederland medicinale cannabis op recept van een arts verstrekken. Het Bureau voor Medicinale Cannabis van het ministerie van VWS levert medicinale cannabis aan apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en ziekenhuizen.

De firma Bedrocan teelt cannabis voor medicinale doeleinden. Het Bureau voor Medicinale Cannabis houdt hier toezicht op. Op de...

[Lees meer]

Thuiskweek medicinale cannabis

Thuis cannabis kweken wordt gedoogd voor personen van 18 jaar en ouder, niet meer dan vijf plantjes, zonder lamp en zonder (stank)overlast voor de omgeving. Er is jurisprudentie hierover bekend uit november 2008. Ook in 2008 zijn MS-patiënt Wim Moorlag en zijn vrouw vrijgesproken van strafvervolging nadat zij thuis cannabis kweekten voor eigen medicinaal gebruik. Aangetoond is dat Wim geen redelijk alternatief had en alleen baat heeft bij de cannabis die hij zelf kweekt. De soorten die de apotheek verkocht, hadden niet de juiste uitwerking.

De uitspraak geldt alleen voor dit specifieke geval. Andere patiënten kunnen dus geen beroep doen op deze uitspraak. Om thuiskweek ook voor andere patiënten mogelijk te maken, zou aan de Opiumwet een uitzondering toegevoegd moeten worden voor patiënten die niet of slecht reageren op de mediwiet uit de apotheek, maar wel baat hebben bij cannabis die ze zelf kweken. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham heeft in september 2009 de initiatiefnota 'Toegankelijker medicinale cannabis' gepresenteerd. Hierin pleit D66 voor uitbreiding van het aantal cannabisvarianten in de apotheken naar tien en ve...

[Lees meer]

Informatie over medicinale cannabis

medicinaal315Op het web is uiteenlopende informatie te vinden over medicinale cannabis. Een kleine selectie om u op weg te helpen: