Deskundigheid bevorderen met personeelscursus

Om bezoekers goede voorlichting te kunnen geven is het belangrijk dat coffeeshopmedewerkers over voldoende vakkennis beschikken. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) wil bereiken dat cannabisconsumenten zo verstandig mogelijk hun cannabis consumeren. Met de juiste instelling en informatie kan de coffeeshopmedewerker deze daarbij helpen en van informatie voorzien. Dit zorgt ervoor dat de kans op het ontstaan van problemen zo klein mogelijk wordt gehouden.

Begin 2015 heeft de Vereniging Coffeeshop Eindhoven (VCE) besloten een handboek samen te stellen en in 2016 uit te brengen. Het handboek behandelt alle relevante onderwerpen die te maken hebben met het werken in een coffeeshop, met als doel een uniforme informatie en kennisverstrekking aan medewerkers van bij de VCE aangesloten coffeeshops. Medewerkers kunnen op een makkelijke manier op hun kennis worden getoetst. Het streven is om de informatie toegankelijk te maken voor alle coffeeshopmedewerkers doormiddel van hedendaagse en moderne scholingsvormen. In 2016 is er een vervolgproject opgestart met het ontwikkelen van een onlinepersoneelscursus die de deskundigheid van de medewerkers moet bevorderen.

In 2020 heeft het PCN de personeelscursus overgenomen met als doel al de leden de mogelijkheid aan te bieden hun personeel te scholen. Deskundigheidsbevordering van de branche is een van de pijlers binnen het PCN. Met meer dan 70 leden, waarvan sommige met meerdere ondernemingen, kan de personeelscursus een serieuze bijdrage bieden om zo medewerkers in de branche de nodige informatie te geven om zo de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De nieuwe coffeeshopmedewerker gaat tijdens de inwerkperiode aan de slag met het trainingsportaal. Tijdens de inwerkperiode wordt getoetst of men de basiskennis hieruit beheerst. Het trainingsportaal bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt de algemene kennis behandelt, maar niet getoetst. De algemene kennis bestaat onder andere uit inleidende informatie over de coffeeshop. Ook wordt hier een stuk van de geschiedenis over coffeeshops en het drugsbeleid behandelt, en is er een algemene uitleg over medicinale cannabis.

Deel 2 richt zich op wet- en regelgeving, waaronder het gedoogbeleid, de AHOJGI-criteria en cannabis en de wegenverkeerswet. In dit deel wordt ook de productinformatie en de werking van cannabis besproken. Bij productinformatie kan worden gedacht aan de plant zelf, de productie, de consumptie, maar ook de aandachtspunten bij het gebruik van cannabis. Over de werking van cannabis wordt gesproken over de werkzame bestanddelen, de werking op de hersenen, de effecten van cannabis (korte- en lange termijn), psychoses en blowen op jonge leeftijd.

Het 3e deel van het Trainingsportaal richt zich op voorlichting en veiligheid. Hier worden onder andere tips gegeven voor bij cannabisincidenten, gezondheidstips, blowen zonder tabak en verstandig gebruik.

Het laatste en 4e deel gaat over het intern beleid en betreft de veiligheid en dienstverlening. Hoe te handelen bij de overtreding van huisregels, ruzies. Maar ook hoe te handelen bij brand of een ongeval. Ook wordt er aandacht besteed aan  klantvriendelijkheid, klachtenafhandeling en natuurlijk ook aan hygiëne.

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren ervan en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het privacybeleid. Door dit te accepteren OF door deze pagina te scrollen OF door te gaan met browsen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.