De relatie tussen banken en coffeeshops verschilt van bank tot bank en van gemeente tot gemeente. Feit is dat coffeeshops een bankrekening nodig hebben om betalingen te doen maar ook over voldoende cash moeten kunnen beschikken om leveranciers aan de achterdeur te betalen. Beide zaken lijken de laatste tijd steeds ingewikkelder te worden omdat een aantal banken rekeningen van coffeeshops opzegt en de hoeveelheid uit te geven cash geld maximeert. Het PCN is hierover in gesprek met de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën.

Hieronder is alle voor coffeeshops relevante informatie over de relatie met banken samengebracht.

De dagelijkse praktijk van een coffeeshopondernemer

30 maart 2021 Columns

De dagelijkse praktijk van een coffeeshopondernemer

Wij zijn Sylvia en Antonie. Sinds 1996 hebben wij een coffeeshop in een middelgrote gemeente. Het PCN heeft ons uitgenodigd om een logboek bij te…