In steeds meer gemeenten worden plannen gemaakt om coffeeshopvergunningen voor een beperkte tijd te verloten onder gegadigden. Dat zou betekenen dat de huidige coffeeshopondernemers moeten gaan loten om in aanmerking te komen voor een nieuwe - tijdelijke - vergunning. Het PCN heeft sterke twijfels bij dit stelsel met schaarse vergunningen. 

Hieronder is alle voor coffeeshops relevante informatie over schaarse vergunningen samengebracht.