Aanmeldingsformulier

BEDRIJFSGEGEVENS

Uw bedrijfsgegevens worden alleen gebruikt voor onze administratie en voor het contact met u.

Gegevens conform KVK inschrijving!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gebruik opmaak: 9999 ZZ
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Gebruik opmaak: 9999 ZZ
Invalid Input
GEGEVENS TEKENBEVOEGDE
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul een juist e-mail adres in.
BETALINGSGEGEVENS
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

SHOPGEGEVENS

De gegevens van uw shop worden op deze website gepubliceerd als u daar geen bezwaar tegen heeft.
 
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

ONDERTEKENEN EN VERZENDEN

Het bestuur beoordeelt de lidmaatschapsaanvragen. Nadat het bestuur positief over uw aanvraag heeft besloten, ontvangt u uw lidmaatschapsnummer. Uw lidmaatschap gaat in zodra wij de contributie hebben ontvangen.
Met het verzenden van dit formulier verklaart u:
kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:
 • betaling van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag.
 • de betalingstermijnen zoals vastgelegd in artikel 6 sub 9 van de verenigingsstatuten P[C]N:
  betaling jaarcontributie in één keer: bij voorkeur vóór 1 januari, uiterlijk 31 maart.
  betaling jaarcontributie per kwartaal: vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  bij betaling per kwartaal kan een ander contributiebedrag gelden.
 • de mogelijkheid van het bestuur om de contributie per jaar opnieuw vast te stellen.
  de afspraak dat ieder lid zelf zorgt voor het tijdig betalen van de contributie op het op de website vermelde rekeningnummer en onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
gerechtigd te zijn om namens de door u aangegeven zaak het lidmaatschap en de bijbehorende betalingsverplichtingen aan te gaan,
zich te kunnen vinden in en zich te confirmeren aan de visie van P[C]N zoals verwoord op de website.
de gevraagde gegevens naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.
U kunt de aanmelding alleen versturen indien u akkoord gaat!
Dit formulier is ingezonden en getekend door:
Ongeldige invoer
Vul een juist e-mail adres in.

Er wordt een kopie van dit formulier verzonden naar het e-mailadres van de tekenbevoegde.

Vink aan a.u.b.
Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren ervan en die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het privacybeleid. Door dit te accepteren OF door deze pagina te scrollen OF door te gaan met browsen, gaat u akkoord met ons privacybeleid.