Contributie

Voor nieuwe leden hebben wij een aantrekkelijk aanbod. U betaalt het eerste jaar slechts een gedeelte van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast kunt u in termijnen betalen en zijn de kosten uiteraard aftrekbaar, waardoor u uiteindelijk een stuk minder betaalt voor uw lidmaatschap en dus voor uw financiële bijdrage om iets moois te betekenen voor de cannabisbranche.

Contributie 2023:
Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 1250,-. 
Na het eerste jaar bedraagt het lidmaatschap € 2500,- per jaar bij betaling in één keer, of € 650,- per kwartaal bij betaling in termijnen.

Betalingstermijnen:
In één keer: bij voorkeur vóór 1 januari, maar uiterlijk 31 maart
In termijnen: vóór 1 januari, vóór 1 april, vóór 1 juli en vóór 1 oktober 

Betalingsgegevens:
De leden maken hun contributie -met inachtneming van bovengenoemde termijnen- over op rekeningnummer NL02 ABNA 0423 5692 60 ten name van PCN in Eindhoven, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. 

Aanmelden of meer informatie:
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Heeft u nog vragen? Schroom niet en neem gerust contact met ons op!