Nieuws

Met redactionele artikelen, columns en blogs geven we een beeld van wat er speelt in de coffeeshopbranche. In deze artikelen komen de coffeeshopondernemers zoveel mogelijk zelf aan het woord over een aantal terugkerende thema's, zoals het rookverbod, relatie met banken, et cetera. Deze artikelen verwoorden ook het standpunt van het PCN over actuele ontwikkelingen.

In de columns krijgt een aantal schrijvers de gelegenheid om hun persoonlijke mening te verwoorden.