'Verdere regulering van de cannabisketen is onvermijdelijk'
Coffeeshops stellen criteria voor bonafide cannabisproducenten op

UTRECHT – Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN), de belangenvereniging van ondernemers in de cannabisbranche, heeft zeven criteria opgesteld waaraan bonafide cannabisproducenten zouden moeten voldoen. 'Voor het eerst neemt de branche zelf nu een standpunt in over gereguleerde cannabisteelt',

In Fort aan de Klop in Utrecht overlegden zo'n zeventig coffeeshopondernemers op 23 september over regulering van de cannabisteelt. Voorafgaand aan het debat waren er presentaties van drie bijzondere ervaringsdeskundigen. James Burton, de eerste legale medicinale kweker van ons land en oprichter van de Stichting Institute of Medical Marijuana, vertelde wat er komt kijken bij het telen, beveiligen, drogen, testen, verpakken en vervoeren van grote hoeveelheden cannabis. Voormalig VWS topambtenaar Kaj Hollemans verkende het politieke en bestuurlijke spectrum. Advocaat Sidney Smeets lichtte de recente juridische doorbraken op het gebied van cannabis toe.

Na een levendige discussie, geleid door wetenschapsjournalist Thijs Roes (oa VICE), kwamen de deelnemers zeven criteria overeen, waaraan een bonafide cannabisproducent zou moeten voldoen. Al in 2001 stelde het PCN twaalf criteria vast waaraan bonafide coffeeshops moeten voldoen. Gezien de discussie over regulering van de achterdeur en de internationale trend richting legalisering van cannabis (Uruguay, VS, Spanje, Portugal, België) acht het PCN de tijd nu rijp om een soortgelijk kader te schetsen voor producenten van cannabis.

PCN voorzitter Wouter van Egmond: 'Verdere regulering van de cannabisketen is onvermijdelijk en heeft eigenlijk alleen maar voordelen: meer belastinginkomsten, meer werkgelegenheid, minder misdaad en minder overlast. En, als we het goed doen, betere kwaliteit en meer diversiteit. Met deze criteria willen we vanuit onze expertise en ervaring een bijdrage leveren aan het debat over hoe je regulering het beste aan zou kunnen pakken.' Onder de zeventig deelnemers waren zowel leden als niet-leden van het PCN, uit alle delen van het land.

De zeven criteria die zij overeen zijn gekomen:

1: Een bonafide cannabisproducent voldoet aan de wettelijke eisen van een deugdelijke bedrijfsvoering.
2: Een bonafide cannabisproducent streeft naar het gebruik van duurzame energie.
3. Een bonafide cannabisproducent streeft naar een biologische bedrijfsvoering en houdt zich aan de Good Agricultural Practices (GAP).
4. Een bonafide cannabisproducent geeft inzicht in het gehalte thc, cbd en andere cannabinoïden, terpenen en andere werkzame stoffen.
5. Planten en daaruit voortkomende cannabisproducten zijn te allen tijden traceerbaar.
6. Een bonafide cannabisproducent levert uitsluitend aan coffeeshops met een vergunning.
7. Een bonafide cannabisproducent is lid van een landelijke of lokale belangen- of branchevereniging.