Cannabisconnect Ondernemersdag, 22 februari 2017, 13-17 uur (met aansluitend borrel), Den Haag (locatie volgt nog)

De BCD en PCN organiseren in samenwerking met Epicurus een bijeenkomst voor ALLE coffeeshopondernemers in Nederland. Op 22 februari 2017 organiseren wij de 1e Cannabisconnect Ondernemersdag. Deze BESLOTEN bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor eigenaren en bedrijfsleiders van coffeeshops.

Thema’s:
- Vergroting van de 500 grams voorraad
- Wetsvoorstel gedoogde teelt
- Belastingaanpak
- Grass Poll uitkomsten

Het eerste probleem waar we een oplossing voor moeten vinden is de uitbreiding van de 500-grams regeling en de mogelijkheid voor het aanhouden van een stash. Op de bijeenkomst peilen we jullie wensen hierover. Voor de meeste coffeeshops is een voorraad van 500 gram onwerkbaar. We willen namens zoveel mogelijk coffeeshops een brief aan de overheid sturen waarin we voorstellen doen om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Wij zijn er van overtuigd dat dit lukt als we dit namens een groot aantal coffeeshops doen. In mei 2016 stuurden we namens 232 coffeeshops een brief naar de VNG. In deze brief maakten we duidelijk dat we als een serieuze gesprekspartner mee willen doen bij de besprekingen over de regulering van de achterdeur. Die boodschap maakte indruk. We zitten nu aan tafel.

Op de bijeenkomst zullen we verder ervaring uitwisselen over problemen waar we in de praktijk allemaal mee te maken hebben. Hoe zorgen we ervoor dat de Belastingdienst ons niet tegen elkaar uitspeelt? Wat zijn de voor- en nadelen van een kassasysteem? Hoe zorgen we ervoor dat ons personeel op een slimme en goedkope manier aan de eisen van de gemeente voldoet? We hebben een aantal collega's gevraagd om hun oplossingen op deze problemen te presenteren.

Deelname is GRATIS. Je kunt je (uiterlijk tot 7 februari) aanmelden via: http://grasspoll.nl/ondernemersdag/

Mocht je de 22e februari niet kunnen komen, vul dan toch het aanmeldingsformulier in, zodat we je op de hoogte kunnen houden van toekomstige ontwikkelingen en activiteiten van Cannabisconnect.