Hein Schafrat volgt Wouter van Egmond op als voorzitter van het PCN.

ALV PCN Den Haag 20 04 2017 foto Hein Wouterdb 0658 Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het PCN, op 20 april in Den Haag, is Hein Schafrat tot
nieuwe voorzitter gekozen. Hij neemt het stokje over van Wouter van Egmond, die ruim vier jaar voorzitter   was van de landelijke coffeeshopbond.

 Hein Schafrat is geen onbekende in coffeeshopland; al jaren lang exploiteert hij coffeeshops Maximilian in      Tilburg en Haarlem en sinds kort is daar De Groene Gaper in Hoofddorp bij gekomen. Daarnaast is hij bestuurslid van de BCD, de Bond van Cannabis Detaillisten. In Haarlem was Hein nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Keurmerk voor coffeeshops.

Er waren uiteraard bloemen voor de aftredende voorzitter, Wouter van Egmond, die sinds oktober 2012 aan het roer van het PCN heeft gestaan. Wouter blijft bestuurslid en woordvoerder van het PCN.

ALV PCN Den Haag 20 04 2017 fotobloemen Eddie db 0669Hein’s eerste daad als nieuwe voorzitter was het uitspreken van een dankwoord en het overhandigen van een bos bloemen aan Eddie Wolfkamp, die afscheid nam als bestuurslid. Met Meriam aan zijn zijde behoorde hij tot de trouwste bestuursleden; ze misten in al die jaren zelden of nooit een bestuursvergadering. Het PCN is hen veel dank verschuldigd.

EG Murat front 3Nieuw in het PCN bestuur is Murat Tagluk van coffeeshop Eurogarden in Eindhoven, een representant van de tweede generatie. Het volledige PCN bestuur per 20 april 2017:

Hein Schafrat (voorzitter)
Rick Brand (secretaris)
Wouter van Egmond (woordvoerder)
Marcel van Bussel (penningmeester)
Dick van Haaren (vicepenningmeester)
Bart Vollenberg
Myranda Bruin
Ricardo Hewitt
Murat Tagluk