Beste cannabisondernemer,
De ontwikkelingen in cannabisland zijn in volle gang. De stuurgroep van Cannabis Connect nodigt u daarom graag uit voor de 2e Cannabis Connect Ondernemersdag.
Datum: vrijdag 3 november 2017
Tijdstip: 13.00-18.00 uur
Locatie: Den Haag
Zelfregulering
De 2e ondernemersdag zal voor een belangrijk deel gaan over maatregelen die de sector zelf kan nemen om de kwaliteit en zuiverheid van het aanbod te verbeteren. Een aantal coffeeshopexploitanten heeft daarin al het voortouw genomen door hun wiet in een laboratorium te laten testen. Zij zullen verslag doen over de resultaten en de gevolgen die dit heeft voor de bedrijfsvoering.
Reguleringsplannen kabinet
Als de formatie op 3 november is afgerond, dan wordt er uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij plannen van het nieuwe kabinet voor de cannabissector.
Actieve bijdrage
Het doel van Cannabis Connect is om een gezamenlijk en stevig geluid vanuit de sector naar de Haagse beleidsmakers uit te dragen. Tijdens de ondernemerdagen bepalen we welke standpunten Cannabis Connect namens de sector kan uitdragen. Wij zullen uitsluitend standpunten uitdragen die door een meerderheid van de ondernemers worden gedragen. Wij vragen daarom een actieve bijdrage van alle aangeslotenen. Heeft u ideeën of wensen die u graag ter bespreking naar voren wilt brengen, laat dit dan vóór 1 oktober weten door een mail te sturen naar:
Stemrecht
Tijdens de ondernemersdagen worden de meningen gepeild door te stemmen. Iedere aangesloten coffeeshop of bedrijf (niet zijnde coffeeshop) krijgt één stem.
Aanmelden
Aanmelden kan vóór 25 oktober door het aanmeldformulier op de website van Cannabis Connect in te vullen: http://www.cannabisconnect.org/2e-ondernemersdag
Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat de ondernemersdagen uitsluitend bedoeld zijn voor cannabisondernemers en hun bedrijfsleiders / belangrijkste medewerkers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om adviseurs mee te nemen die namens of voor u het woord voeren.
Kosten
Ondernemers die lid zijn van de BCD, het PCN en/of Epicurus kunnen met 2 deelnemers gratis deelnemen. Wilt u met meer mensen komen dan betaalt u €75 per extra deelnemer.
Bent u geen lid van de BCD, het PCN of Epicurus dan betaalt u €225 per persoon. Deelnemersbijdragen kunnen ter plekke contant worden afgerekend. NB. Zorg wel dat u vóór 25 oktober bent aangemeld!
Het definitieve programma en de routebeschrijving ontvangt u na 25 oktober.

Graag tot 3 november!
Namens de stuurgroep van Cannabis Connect

Meer informatie: www.cannabisconnect.org