Overlast drugshandel in woonwijken in Roosendaal neemt toe

Uit een bewonersenquete in Rosendaal is gebleken dat sinds 2015 de overlast van drugshandel in wijken is toegenomen. Volgens 17% van de respondenten bestaat de hinder uit drugsrunners en drugsdealers. Bij de respondenten die met drugsoverlast te maken hebben gekregen geeft 25% aan dat dit met drugstoeristen te maken heeft en 27% geeft aan dat dit komt door drugsverslaafden.
Uit de enquête bleek dat 1 op de vijf vind dat de drugshinder het afgelopen jaar is toegenomen, 6% van de respondenten vind dat die is afgenomen en 1 op de 5 geeft aan dat die hetzelfde is gebleven.

Uit de CBS Veiligheidsmonitor van juli 2017 is overigens gebleken dat de bewoners van Roosendaal het vaakst maken kregen met drugsoverlast. Dat komt volgens de CBS door de sluiting van coffeeshops in 2009 om het drugstoerisme tegen te gaan. Deze maatregel werkt dus averechts, aangezien de handel in softdrugs zich heeft verplaatst van de coffeeshop naar de straat.

Lees hier meer Bron: Roosendaalse bode, 10-11-2017