Loting voor een nieuwe coffeeshop in Doetinchem.
De gemeente Doetinchem gaat door wijze van loting een nieuwe coffeeshop in de stad toelaten. "Ervaringen elders in het land leren dat de animo voor de exploitatie van een coffeeshop behoorlijk groot kan zijn en gemakkelijk meer dan 100 belangstellenden oplevert" en om iedereen te screenen anders ondoenlijk zou zijn. Onder toezicht van een notaris zullen 10 gegadigden worden geselecteerd, vervolgens gaat degene bovenaan de lijst de volledige procedure in.
De eisen bij gegadigden zijn dat die over een geschikt pand in het aangewezen gebied kan beschikken en kan aantonen hoe de overlast wordt voorkomen. Daarnaast zal een Bibob procedure worden gestart om verwevenheid met criminaliteit tegen te kunnen gaan.

Regio 8, 21-11-2017 Lees hier meer