Arrest Hoge Raad iz casus opiumwet 11a/growshopverbod. Zijn in een pand aangetroffen koolstoffilters en henneptent bestemd tot het plegen van een of meer feiten strafbaar gesteld in art. 11.3 en/of 5 Opiumwet? Verdachte is bij arrest van 24 december 2015 door het gerechtshof Den Haag wegens “voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en/of vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten”, veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Hiertegen is cassatie ingesteld i.v.m aangetroffen goederen waren beschadigd dan wel afval betrof dat de afvalverwerker niet wilde meenemen. HR neemt daarbij mede in aanmerking dat de verdediging onder meer heeft aangevoerd dat de koolstoffilters waren beschadigd, gaten zaten in de kweektent en dat de desbetreffende goederen genoemde datum niet (meer) bestemd waren voor beroepsmatige of bedrijfsmatige hennepteelt. Dus: Volgt vernietiging en terugwijzing.
Gepubliceerd op 21-11-2017   Lees hier meer