De burgemeester schrijft aan de raad dat hij een a twee jaar met coffeeshops oma tafel wil, om daarmee vinger aan de pols te kunnen houden. Eerder werd er alleen gesproken als het beleid veranderde of als er een calamiteit was. Hij is echter geen voorstander van een coffeeshopkeurmerk aangezien het Dortse systeem met gedoogbeschikkingen en een bibobtoest en een deskundigheidsbevordering cursus al werkt als een soort keurmerk. De PvdA-motie voor een gereguleerde wietproef kreeg in de raad geen meerderheid.
Bron: AD, 19-11-2017. Lees hier meer