Burgemeesters hebben afgesproken om in Zeeland zo veel mogelijk een lijn te trekken, wel zal er nog ruimte zijn voor lokaal maatwerk. Het nieuwe beleid is afgestemd met OM en de politie en houdt ook in dat op basis van een overtreding als een indicator als het aanwezig hebben van een kleine hoeveelheid softdrugs (meer dan 5 gram wordt al als handelshoeveelheid gezien red.) in de Zeeuwse gemeenten harder wordt opgetreden. Er wordt meteen overgegaan tot sluiting in plaats van eerst een waarschuwing te geven. Het nieuwe beleid zicht zich ook op de handhaving van de openbare orde rond coffeeshops. Maar dat is in wezen niets nieuws aangezien de burgemeester daartoe altijd al bevoegd was.
Bron: hvnieuws, 16-11-2017