Persbericht stichting VOC, 28 november 2017 

EINDHOVEN – Sinds in het regeerakkoord een begin van regulering van “de achterdeur” is opgenomen heeft een aantal burgemeesters in de media te kennen gegeven te willen onderzoeken of in het verlengde hiervan sluiting van de bestaande coffeeshops een redelijke optie zou zijn. Dit op grond van wat door hen de sterke verbondenheid van coffeeshopondernemers met criminaliteit wordt genoemd. Het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) vindt deze uitspraken verbazingwekkend en ongepast discriminerend.

Zoals burgemeester Paul Depla van Breda en voordien Heerlen al enige malen in radio-interviews als ervaringsdeskundige tot uiting heeft gebracht is dit een onterechte beschuldiging. De beweerde criminaliteit wordt volgens Depla juist veroorzaakt door de overheid zelf, die de verkoop van cannabis gedoogt maar een fatsoenlijke inkoop (aan de achterdeur) onmogelijk maakt.

www.voc-nederland.org

 

De coffeeshops zelf staan onder strikt gehandhaafde controle van de gemeentelijke overheden. Om een vergunning te krijgen of te behouden dient aan strenge voorwaarden te worden voldaan. Geen ondernemer ontsnapt aan toetsing volgens de Wet Bibob (screening op criminele betrokkenheid), terwijl ook de fiscus op volstrekt normale wijze contacten met de ondernemingen onderhoudt.

Voorts zijn er consequent gecontroleerde voorschriften zoals betreffende de leeftijdsgrens van 18 jaar die strikt wordt aangehouden op straffe van een onmiddellijke sluiting. Arbowet en regels met betrekking tot onder meer brandveiligheid worden al evenzeer consequent toegepast.

Zodra de beoogde regulering van de achterdeur een feit is, is dus elke associatie met criminaliteit van de baan. De coffeeshops hebben bewezen een praktische en betrouwbare schakel met het publiek te vormen, op grond van hun ervarenheid met aspecten van de volksgezondheid door middel van preventie, voorlichting, handhaving van de leeftijdsgrens en kwaliteitsbewaking.

Suggesties om de coffeeshops uit de samenleving te verwijderen en, zoals geopperd is, te vervangen door automaten, internetsites dan wel “staatsloketten” ontberen elke feitelijke basis. Wil het experiment succesvol zijn, dan is het zaak de discussie zuiver te houden en zowel de coffeeshopbranche als de consument bij het proces te betrekken.

 www.voc-nederland.org