Bijzonder hoogleraar Frans Leeuw zou zich schuldig hebben gemaakt aan de schending van de wetenschappelijke integriteit. Zijn positie binnen de Universiteit van Maastricht is onder druk komen te staan door de onthullingen over de veranderingen in onderzoeksrapporten die hij aanbracht onder druk van de politieke leiding in zijn rol als directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, bevestigd de Universiteit van Maastricht. Binnen de universiteit is hij bijzonder hoogleraar bij de vakgroep grondslagen en methoden van het recht.
Minister Grapperhaus laat onderzoeken hoe het met de 'wetenschappelijke standaard' van de WODC onderzoeken is gesteld, of er ook op andere onderzoekers druk is uitgeoefend en hoe de afhandeling van de klacht van de klokkenluidster binnen het ministerie is geweest. Frans Leeuw is om commentaar gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.

Bron: 1limburg, 7-12-2017  Lees hier meer