Het ministerie van J&V vindt helemaal niet dat het fouten heeft gemaakt in de WODC-affaire. Dat blijkt uit een interne brief die de hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Siebe Riedstra aan medewerkers van zijn departement heeft gestuurd: 'Ambtenaren van de afdeling beleid moeten 'van gedachten’ kunnen wisselen ‘met hun collega’s van het WODC’ over de vraag wat wordt onderzocht. Daar kunnen ze zelfs over van mening verschillen, als ze er maar op een professionele manier uitkomen met elkaar en met respect voor ieder rol,' schrijft Riedstra. 'Dit is een ernstige onderschatting van de situatie, namelijk dat er geen politieke sturing moet zijn op wetenschappelijk onderzoek, reageert SP kamerlid Michiel van Nispen hierop.
De rol van Riedstra zelf is ook curieus, omdat hij als SG de klacht van de klokkenluidster bij zijn aantreden in 2015 op zijn bureau kreeg, waar vervolgens niets mee gebeurde, maar Riedstra bestrijdt dat: 'Op het moment dat ik signalen van collega’s van het WODC ontving, ben ik daarover het gesprek aangegaan. Ook heb ik het initiatief genomen het protocol in 2016 aan te scherpen. Daarin is onder meer de onafhankelijkheid van het WODC duidelijk geborgd.' Zal Rienstra het zelf geloven?

Bron: AD, 9-12-2017 https://www.ad.nl/politiek/topambtenaar-laconiek-over-gemaakte-fouten-in-wodc-affaire