In de nieuwsbrief van PvdA's Lokaal bestuur worden de Rutte III cannabis-plannen besproken: Het nieuwe kabinet wil straks één proef met gereguleerde wiet. Heel goed, zeggen lokale PvdA-bestuurders en de Kamerfractie, maar het was beter geweest verschillende experimenten toe te staan.
Aboutaleb, Depla en enkele andere burgemeesters opperden al in 2013 dat gemeenten wiet onder toezicht (laten) kweken en verkopen, maar een Kamermeerderheid wees een motie met die strekking toen nog af. Aboutaleb zou, nu we een aantal jaren verder zijn, in zijn stad graag willen kijken of je zonder coffeeshops kunt werken. ‘Denk aan een afhaalsysteem bij een automaat, of bezorgen via internet. Daarmee haal je de wiet helemaal uit de criminogene omgeving. Ik ben nu niet per se tegen coffeeshops, want we hadden niet beter. Maar ik zeg hen weleens: “Door de jaren heen is het nog nauwelijks zuivere koffie wat jullie doen.”
Ook Depla ziet dat coffeeshops door ‘het hypocriete overheidsbeleid’ gedwongen worden om met een been in illegale wereld te staan. ‘Doordat de teelt verboden is, zijn coffeeshops met een gemeentelijke vergunning gedwongen om de cannabis op de illegale markt te kopen. Die illegale markt is grotendeels in handen van criminele organisaties. De overheid heeft dus boter op het hoofd als men zegt dat coffeeshops vaak banden hebben met criminele organisaties.’
Attje Kuiken woordvoerder J&V voor de PvdA in de tweede kamer geeft aan dat er gezondheidsrisico’s zijn en dat de kwaliteit van de wiet ook gecontroleerd moet kunnen worden op onder meer pesticiden. 'We willen dat de klant op het etiket kan lezen wat hij koopt. Op een bijsluiter staat naast het THC-gehalte bijvoorbeeld ook het gehalte aan cannabidiol, nog een van die andere werkzame stoffen'. Kuiken wacht de eerst de experimenten af voor ze iets wil zeggen over de prijs. ‘Ik sta daar open in.’ Hoe dan ook is de richting volgens haar helder: ‘Dit lokale experiment is pas een goede eerste stap. Uiteindelijk willen we dat gereguleerde wietteelt in heel Nederland legaal wordt.’

Bron: Lokaal bestuur, 10-11-2017  http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/experimenteren_met_wiet_goed_idee_maar_dan_moet_er_wel_iets_te_kiezen_zijn/bron/nieuwsbrief#