Brief kabinet over maatregelen nav de Nieuwsuur-uitzending over het WODC op 6 december.
Na het kerstreces wil de tweede kamer een debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC. Het kabinet stuurde daarom voorafgaand aan het AO Coffeeshops een brief over de toetsing van de WODC onderzoeken n.a.v de berichten van 7 december, waarbij werd aangegeven dat de studie het Besloten Club en Ingezetenen-criterium voor coffeeshops uit 2013 en Internationaal recht en cannabis (van Kempen I) uit 2014 nader worden bekeken op de wetenschappelijke standaard van onderzoek, waartoe een externe onderzoekscommissie wordt geïnstalleerd onder voorzitterschap van mr. Overgauw. Ook wordt er naar het protocol van het WODC gekeken en een meldpunt voor (ex) medewerkers van het departement en externen ingericht. Tevens wordt er via een klachtencommissie onder leiding van prof. Verhulp gekeken hoe met de bewuste WODC-klokkeluidersklacht is omgegaan.
Bron: tweede kamer 19-12-2017 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D37880&did=2017D37880