Linkse oppositiepartijen zijn van mening dat de teeltproeven onderling per gemeente kunnen verschillen. Mocht een pilot mislukken, dan kan er op een andere teeltwijze worden overgeschakeld, is de gedachten. Hiervoor is echter geen Kamermeerderheid. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil maar één uniform experiment met legale wietteelt. Deze mag volgens de afspraken in het regeerakkoord wel worden gehouden in acht tot tien grotere gemeenten.

Via: Nieuwe oogst, 20-12-2017 https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/12/20/kamer-wil-uniforme-proef-met-wietteelt