NRC blikt terug op vier jaar waarin politiek en wetenschap verstrengeld raakten.
in 2014 namen drie bestuurders initiatief voor het Joint Regulation manifest, een pleidooi om de wietteelt te reguleren. Party pooper Minister Opstelten verest het feestje: "al komen ze met 10 manifesten, mijn antwoord is vol overtuiging nee". In maart van 2014 komt het eerste rapport van prof van Kempen uit nav de vraag of regulering mogelijk is volgens internationale verdragen. Deze bieden daarvoor geen enkele ruimte, sterker nog, ook niet voor coffeeshops. Professor van Kempen gaat het land in met dit onderzoek en raakt in gesprek met burgemeesters over een andere invalshoek namelijk die van de mensenrechten, alleen werd daar bij het onderzoek door de overheid niet om gevraagd.
Nav de rechtszaak van Urgenda op basis van de mensenrechten schrapen gemeenten in 2015 30.000 euro bij elkaar voor een tweede studie vanuit mensenrechten door van Kempen, die in 2016 uitkomt. Deze stelt dat mensenrechten boven de drugsverdragen gelden, onder bepaalde voorwaarden. Alleen werd het debat door deze nieuwe conclusie verder niet opengebroken, waardoor er via de VNG gemeenten op een steviger lobby vanuit gemeenten werd ingezet. In de tweede kamer wordt ondertussen door D66 ook veel werk verzet; Zo wordt in februari 2017 de initiatief wielwet met een krappe kamermeerderheid aangenomen. Het nieuwe kabinet komt bovendien met het voorstel voor het houden van wietteelt-experimenten.
Prof. van Kempen geeft aan dat hij ongelukkig is met het beeld n.a.v de berichtgevingen na de recente WODC-nieuwsuuruitzending, waardoor het lijkt alsof alles op een hoop wordt gegooid en zijn onderzoek uit 2014 ook gemanipuleerd is.

Via: NRC, 19-12-2017 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/19/wietstudies-welke-uitkomst-wilt-u-hebben-a1585441