"STERK DOOR SAMENWERKING"

Binnenzijde 2018 PCN BCD

Let op: aanmelden per mail verplicht!
De toegang is gratis voor maximaal twee personen per onderneming.  Mail uiterlijk 10 januari 2018 naar  

Ik hoop u in groten getale te mogen verwelkomen in Bosvreugd!

Hein Schafrat
Voorzitter PCN


Woensdag 17 januari 2018
14.00 – 19.00 uur
Cultuurbos Bosvreugd
Reeshofdijk 12
5044 VB Tilburg