Minister van Volksgezondheid Bruins (VVD) en minister Fred Grapperhaus van Justitie hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangekondigd dat er een proef zal worden gedaan met gereguleerde wietteelt. Er komt daarom een aanbesteding vanuit het rijk voor telers en een onafhankelijke begeleidingscommissie voor de experimenten, die ook adviseert welke gemeenten deel zullen nemen. Kwaliteitseisen moeten een belangrijke rol gaan spelen bij de aanbesteding en worden minima en maxima normen voor THC en CBD-gehaltes geformuleerd. Over de leveranciersselectie heeft de Minister zich niet in de brief uitgelaten. Wel wordt er nog een nader besluit gemaakt met daarin de eisen waaraan moet worden voldaan bij het experiment. 'Verder zou je toch ook iets aan duurzaamheid moeten doen, die warmtelampen zijn echt ongelooflijk onzuinig. Bovendien worden er echt grove pesticiden gebruikt in de reguliere zwarte markt, onder meer abamectine en carbendazim', schrijft Aanbestedingsnieuws.
Verder is nog opvallend dat de brief er gewag van maakt dat het kabinet zich bewust is dat het experiment “wellicht spanning oproept met internationale en Europese regelgeving.” Die spanning wordt volgens het kabinet verminderd, omdat het hier maar gaat om een experiment, van wetenschappelijke aard en tijdelijk karakter. Aanbestedingsnieuws roept hierbij de vraag op hoe gedogen van de teelt zich verhoudt tot een aanbesteding. 'De leveringsdrempels haal je met een dergelijke marktwaarde al gauw dus dit moet toch openbaar gaan worden aanbesteed. Alle Nederlandse, Poolse en Italiaanse kwekers moeten toch een gelijke kans krijgen om het experiment in de wacht te slepen. En bovendien zijn de boetes van de Europese Commissie torenhoog'.
Link Aanbestedingsnieuws, 28-12-2017: .aanbestedingsnieuws.nl/wiet-aanbesteding-rijk-op-komst