Het doel van de stichting is het uitwerken van een ondernemingsplan voor, en vergaren van informatie ten behoeve van deelname aan het aankomende overheidsexperiment met het gedoogd telen van cannabis bestemd voor de verkoop in gedoogde coffeeshops in Nederland. Op deze manier willen wij ons ook in toekomst inzetten voor een duurzaam cannabisbeleid waarin de consument centraal staat, middels:
1. Het op biologische en verantwoorde wijze cannabis van hoge kwaliteit produceren.
2. Het bevorderen van marktwerking binnen de gesloten keten, zodat de consument te beste product voor de beste prijs krijgt. 3. Het streven naar een goede samenwerking met de gedoogde coffeeshops, zodat er een vraag gestuurde markt kan ontstaan. 4. Bijdragen aan het terugdringen van criminaliteit, overlast, straathandel en verkoop aan jongeren.

Voor meer info https://www.stichtingjoinus.nl