De inrichting van het 'Experiment gesloten coffeeshopketen' wordt in de loop van 2018 helder. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer het traject dat hiervoor nodig is. Allereerst is de onafhankelijke adviescommissie onder leiding van professor Knottnerus verzocht uiterlijk 31 mei 2018 advies uitbrengen over de vormgeving van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. Ook zal de commissie later dit jaar adviseren welke gemeenten gaan deelnemen aan de proef.

09-03-2018 Bron Rijksoverheid:  lees hier het volledige artikel.

Bijhorende documenten:

Brief Tweede Kamer Experimenten gesloten coffeeshopketen

Adviesvragen Onafhankelijke Commissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen