Beste branchegenoten,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de PCN Meet & Greet, op woensdag 6 juni 2018 in cultuurbos Bosvreugd in Tilburg.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom op een bijzondere Meet & Greet middag.
Op het programma staan presentaties over de resultaten van de Grass Trip, een bijdrage van Hein Schafrat en Joachim Helms over de samenwerking tussen PCN en BCD en een presentatie van coffeeshopondernemer en PCN-lid Peter Hendriks over zijn project Avites (Alliantie van Integere Telers en Shops). Aansluitend presenteert Steven Kompier een discussie met de zaal over de toekomst van de coffeeshop.
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor maximaal twee personen per bedrijf. aanmelding per e-mail is verplicht; mail uiterlijk 4 juni naar

Programma Meet & Greet:  PCN Nieuwsbrief mei 2018

IK HOOP U OPNIEUW IN GROTE GETALE TE MOGEN VERWELKOMEN IN BOSVREUGD!

NAMENS HET BESTUUR,
Hein Schafrat
Voorzitter