Het Gerechtshof Den Haag (verder: het Hof) heeft op 13 februari jl. arrest gewezen in de zaak Clean Air Nederland (CAN) tegen de Staat1. Het Hof heeft geoordeeld dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horecainrichtingen2 in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en daarmee onrechtmatig en onverbindend is. Op grond daarvan zouden rookruimtes in de horeca per direct moeten worden gesloten. De mogelijkheid bestaat echter om in cassatie te gaan; dat maakt dat de rookruimtes niet per direct gesloten hoeven worden. Hoewel ik de intentie heb om rookruimtes af te schaffen, heb ik besloten tegen dit arrest in cassatie te gaan. Hieronder licht ik deze keuze toe.

Nieuwsbericht 24 mei 2018: Staatssecretaris Blokhuis: Zorgvuldige overgangstermijn voor sluiten rookruimtes horeca