Interactieve kaart van de VNG, over welke coalitie in welke gemeente er is ontstaan en met welk akkoord.


Op deze kaart ziet u welke gemeenten op 21 maart 2018 meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Overzichtskaart collegevorming (wordt actueel gehouden)

De gemeenten die per 01-01-2017 en 01-01-2018 zijn heringedeeld hebben hun gemeenteraad gekozen in november 2016 en 2017 en deden daarom niet mee. De gemeenten die per 1 januari 2019 worden heringedeeld hebben in november 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Verder ziet u ook de reeds geïnstalleerde colleges en de voortgang van de gevormde colleges en de politieke samenstelling van deze colleges.
Op deze kaart ziet u welke gemeenten op 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Geïnstalleerde colleges (na verkiezingen maart 2018)
Gevormde colleges (na verkiezingen maart 2018)
Gemeenteraadsverkiezingen november 2018
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen november 2017
Gemeenteraadsverkiezingen 2016