Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)
Nader Rapport

Nader rapport inzake het voorstel van wet, houdende Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Zie hier rapport Advies Raad van State

11 juli 2018

Bron: Staatscourant  Nr. 44169