Beste collega,
Op 12 december 2018 vindt van 12-17 uur de 4e Cannabisconnect Ondernemersdag plaats. Deze besloten bijeenkomst is GRATIS en alleen toegankelijk voor eigenaren en bedrijfsleiders van coffeeshops die lid zijn van een van de bonden (PCN, BCD en/of Epicurus) en genodigden. U kunt zich tot 7 december via deze link aanmelden voor deze ondernemersdag. De discussie zal in het teken staan van onze reactie op de AMvB.


LOCATIE
De 4e ondernemersdag vindt plaats in UTRECHT (locatie volgt nog).


AGENDA
12.00-13.00 Inloop met koffie en broodjes.
13.00-16.00 Programma (meer info volgt na aanmelding)
16.00-17.00 Borrel


INBRENG
Een aantal coffeeshopondernemers heeft inmiddels tweemaal om tafel gezeten met de ambtenaren die de AMvB hebben opgesteld. Het ligt in de verwachting dat er vervolggesprekken komen. Om goed beslagen ten ijs te komen, zullen we op deze 4e Ondernemersdag de concepttekst met onze reactie op de AMvB bespreken. Deze reactie moet voor 24 december worden ingeleverd. De concepttekst zal begin december worden rondgestuurd.
Daarnaast nodigen we een aantal adviseurs uit om hun visie op de AMvB te geven en kan eenieder die daar behoefte aan heeft spreektijd aanvragen. Suggesties voor adviseurs en spreektijd aanvragen kan op . Graag vóór 27 november zodat wij daar met de samenstelling van het programma rekening mee kunnen houden.


BESLOTEN BIJEENKOMST
Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat de ondernemersdagen uitsluitend bedoeld zijn voor cannabisondernemers en hun bedrijfsleiders/ belangrijkste medewerkers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om adviseurs mee te nemen die namens of voor u het woord voeren. Ondernemers die lid zijn van de BCD, het PCN en/of Epicurus kunnen met 2 (beslissingsbevoegde) medewerkers van hun bedrijf deelnemen. Coffeeshopondernemers of medewerkers van coffeeshops die geen lid zijn van een bond, kunnen niet met leden meekomen. Er zal geen pers aanwezig zijn. U wordt alleen toegelaten als u geregistreerd staat en de contributie van PCN, BCD en/of Epicurus heeft betaald. Dus zorg ervoor dat de namen van de medewerkers die u mee wilt nemen uiterlijk 7 december zijn doorgegeven.


Graag tot 12 december!
Namens de stuurgroep van Cannabis Connect,
Tino Bos, Wouter van Egmond, Joachim Helms, Hein Schafrat, Bart Vollenberg