*PERSBERICHT*

*Cannabis Connect biedt alternatief voor wietexperiment*

*In plaats van een beperkt wietexperiment in enkele gemeenten stelt de landelijke coffeeshopkoepel Cannabis Connect een gefaseerde invoering van gereguleerde wiet en hasj voor. Daarbij krijgt elke coffeeshop in Nederland de mogelijkheid om nieuwe producten stapsgewijs aan het bestaande assortiment toe te voegen.*

Gefaseerde invoering Coffeeshops kunnen hun huidige assortiment niet in een keer vervangen door een compleet nieuw aanbod. Daarbij hebben telers met een vergunning de tijd nodig om producten te kweken die aansluiten bij de behoefte van cannabisconsumenten. De huidige opzet van het wietexperiment behelst een ‘clean sweep’, waarbij coffeeshops in experimentgemeenten van de ene op de andere dag moeten overstappen op een gereguleerd aanbod, terwijl coffeeshops in andere gemeenten nog minstens vier jaar met een illegale achterdeur moeten blijven werken. Omdat niet duidelijk is of legale telers voldoende wiet en hasj van goede kwaliteit kunnen produceren, bestaat het risico dat consumenten uitwijken naar de zwarte markt (risico’s voor de volksgezondheid en overlast) en naar coffeeshops die niet in het experiment zitten (waterbedeffecten).

Door gereguleerde wiet toe te voegen aan het bestaande assortiment van de coffeeshop kan worden gemeten in hoeverre het gereguleerde aanbod aanslaat bij de consument. Dit geeft legale telers de mogelijkheid om hun aanbod aan te passen aan de vraag. Zo kan het gereguleerde aanbod stapsgewijs het illegale aanbod de markt uitdrukken en kan er tijdig worden bijgestuurd wanneer ongewenste effecten optreden.

Op 12 december kwamen coffeeshopondernemers in Utrecht bij elkaar om een gezamenlijke reactie te formuleren op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Cannabis Connect vertegenwoordigt 250 coffeeshops. Het merendeel van de coffeeshopondernemers staat in principe positief tegenover regulering van de wietteelt. Ze hebben echter grote bedenkingen bij de nu voorgestelde uitwerking van het wietexperiment. Een gefaseerde invoering zou de belangrijkste zorgen van coffeeshops kunnen weghalen.

Gezien de internationale ontwikkelingen rondom de regulering van cannabis heeft een experiment van vier jaar een remmende werking. Beter is het volgens veel ondernemers om sneller, breedschaliger en stapsgewijs over te gaan op volledige regulering van de cannabisproductie.

_Den Haag 14 december 2018_