Op 12 december kwamen coffeeshopondernemers in Utrecht bij elkaar om een gezamenlijke reactie te formuleren op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het merendeel van de coffeeshopondernemers staat in principe positief tegenover regulering van de wietteelt. Vanuit die positievegrondhouding denken we graag constructief mee over een kansrijke manier om cannabisteelt te reguleren. Cannabis Connect staat in principe positief tegenover de regulering van cannabisteelt. Vanuit die positieve grondhouding denken we graag constructief mee over een kansrijke manier om cannabisteelt te reguleren.

Reactie Cannabis Connect op de invulling van de AMvB zoals die er nu ligt. 

Cannabis Connect is de landelijke koepel van ondernemers in de cannabisbranche. Op dit moment zijn 250 cannabisondernemingen  aangesloten bij Cannabis Connect: : www.cannabisconnect.org