Kom naar de PCN Nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari in Tilburg!

Het PCN organiseert opnieuw een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en niet-leden. Houd de datum vrij: woensdag 23 januari, in het sfeervolle Bosvreugd in Tilburg.

Op het programma staan de uitreiking van de Koos Zwart Award, een aantal korte presentaties over de toekomst van de coffeeshopbranche en de presentatie van het PCN Sociaal Jaarverslag 2018. Uiteraard is er volop ruimte om met collega’s bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. PCN leden ontvangen een uitnodiging per post, met het volledige programma.

Let op: aanmelden per mail verplicht
De toegang is gratis voor maximaal twee personen per onderneming, aanmelding per mail is verplicht. Mail uiterlijk 16 januari 2019 (liever eerder) naar:

Ik hoop u in groten getale te mogen verwelkomen in Bosvreugd!

Hein Schafrat
Voorzitter PCN


Woensdag 23 januari 2019
14.00 – 19.00 uur
Cultuurbos Bosvreugd
Reeshofdijk 12
5044 VB Tilburg