TILBURG – De Stichting Drugsbeleid, die sinds 1996 pleit voor veilige regulering van drugs, is de winnaar van de Koos Zwart Award 2018. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) reikt deze prijs elk jaar uit aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis.

PCN Bosvreugd 23 01 2019 Fleur Woudstra 002Fleur Woudstra

Fleur Woudstra nam de prijs in ontvangst tijdens de PCN nieuwjaarsbijeenkomst in Bosvreugd Tilburg op 23 januari. PCN voorzitter Hein Schafrat roemde de jarenlange inzet van de stichting en vertelde over hun aandeel bij de ontwikkeling van het Keurmerk voor coffeeshops in Haarlem. De brochure Coffeeshop uit de schaduw – Plan voor regulering van de ‘achterdeur’, die de stichting in 1998 publiceerde, was het eerste serieuze en onderbouwde voorstel voor regulering en heeft weinig van zijn actualiteitswaarde verloren.


Drugsverbod
De Stichting Drugsbeleid heeft een groot en zeer ervaren bestuur en een raad van advies met coryfeeën als Frits Bolkestein, Hedy D’Ancona, Dries van Agt, Jan Terlouw en professor Jan Brouwer. Op haar website www.drugsbeleid.nl stelt de stichting klip en klaar: “Het hele drugsverbod blijkt niet nodig. Onze vermaarde coffeeshops en de verzachtende maatregelen bij de andere drugs bewijzen het. Hoewel daardoor drugs makkelijker te verkrijgen zijn dan in strengere landen, liggen gebruik en verslaving hier op of onder het Europese gemiddelde.”

PCN Bosvreugd 23 01 2019 mr John Roozen 002mr John Roozen

Wietproef
De wietproef van het kabinet Rutte III liep als een rode draad door de bijeenkomst, die door zo’n tachtig coffeeshopondernemers werd bezocht. Er waren presentaties van Thomas Rau, oprichter van de Legale Cannabis Coalitie (LCC), mr John Roozen, adviseur van het VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) en Laura Rastovac van Meteor Systems. Zowel de LCC als Meteor staan klaar om gereguleerd te gaan kweken voor de coffeeshops. In het debat, geleid door Steven Kompier van Cannabis News Network, werd benadrukt hoe weinig er op dit moment nog steeds bekend is over de precieze invulling en voorwaarden van de proef. Het wachten is op het debat over de AMvB, in april.

PCN Bosvreugd 23 01 2019 Laura Rastovac 002Laura Rastovac

Koos Zwart
De Koos Zwart Award is vernoemd naar journalist en cannabisactivist Koos Zwart (1947-2014), die jarenlang als adviseur aan het PCN verbonden was. Na zijn overlijden doopte de bond zijn jaarlijkse ‘PCN Hoofdprijs’ om in Koos Zwart Award. Alle winnaars op een rijtje:
2014: Doede de Jong, Nederlands bekendste wietkweker
2015: Ben Dronkers, oprichter Sensi Seeds, Hash, Marijuana & Hemp Museum, Hempflax
2016: Rick Simpson, Canadese pleitbezorger medicinale wietolie, uitvinder Rick Simpson Oil
2017: Dries van Agt, voormalig minister-president, ‘Vader van het gedoogbeleid’ (2017)
2018: Stichting Drugsbeleid, denktank die sinds 1996 pleit voor veilige regulering van drugs

 Sfeerverslag van de Nieuwjaars bijeenkomst van het Platform Coffeeshop OndernemersPlatform Cannabis Ondernemers, PCN, het nieuwe jaar in.