Deze brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.
Na een algemene introductie worden in drie delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd

Dit is een een gezamenlijke uitgave van
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
www.rijksoverheid.nl
april 2019

lees heer meer...

ontwerp-besluit experiment gesloten coffeeshopketen versienr. vh-050419