Op 22 augustus 2019 sprak de stuurgroep van Cannabis Connect met ambtenaren van de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid over de verdere invulling van het wietexperiment. Daarbij bracht Cannabis Connect de volgende Position paper in.