In het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is onlangs een meerjarig onderzoek van start gegaan. Een onderzoeksconsortium bestaande uit Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut voert dit onderzoek voor het WODC uit. Het onderzoek moet in kaart brengen in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om een ‘gesloten keten’ te creëren, waarbij uitsluitend op kwaliteit gecontroleerde cannabis, zonder inmenging van criminelen, aan coffeeshops wordt geleverd. Ook moet het onderzoek duidelijk maken welke eventuele effecten deze ‘gesloten keten’ heeft op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid.
Nieuwsbericht 6 juli 2020: lees hier het volledige artikel